Juridiskie pakalpojumi

 • Konsultācijas komerctiesību jautājumos
 • Uzņēmumu reģistrēšana un dažādu izmaiņu veikšana Uzņēmuma reģistrā Reģistrēšana par nodokļu maksātāju
 • Patentu reģistrēšana. Preču zīmju reģistrēšana
 • Uzņēmumu pārvaldības dokumentu sagatavošana, tai skaitā – vadības struktūras sagatavošana, valdes reglamentu sagatavošana, dažādu vadības nolikumu, procedūru un rīkojumusagatavošana
 • Konsultācijas dažādu līgumu projektu izstrādē un ietverto nosacījumu risku identificēšanā un nepieciešamajās izmaiņās, lai tos novērstu
 • Līgumu juridiskā novērtēšana un rekomendāciju, izmaiņām, izstrāde
 • Konsultācijas par darba tiesisko attiecību jautājumiem (tai skaitā darba līgumu noslēgšanu un pārtraukšanu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu utt.)
 • Konsultācijas par publiskajiem iepirkumiem
 • Konsultācijas jautājumos par parādiem; Parādu apmaksas plānu sagatavošanu, parādu optimizācijas izstrāde
 • Juridisku dokumentu, kas saistīti ar parādu atgūšanu, sagatavošana
 • Konfidencialitātes nolikumu, konfidencialitātes līgumu sagatavošana
 • Līgumu ar piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un klientiem, sagatavošana
 • Juridiskā palīdzība uzņēmuma reorganizācijas un restrukturizācijas jautājumos
 • Ārvalstu dokumentu legalizācija (Apostils)
 • Vīzu un darba atļauju kārtošana
 • Papilddeklarāciju sagatavošana
 • Administratīvie pakalpojumi
 • Juridiskā adrese (virtuālais birojs) un pasta pārsūtīšana
 • Palīdzība sadarbībā ar trešajām personām, tai skaitā valsts iestādēm. Palīdzība dokumentu sagatavošanā, iesniegšanā un pārrunu vešanā
 • Uzņēmējdarbības licenču un atļauju saņemšana
 • Konsultācijas par Maksātnespējas procesu Latvijā. Maksātnespējas pieteikuma un dokumentācijas sagatavošana

Pieteikties konsultācijai vai nosūtīt ziņu