Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedības pakalpojumi atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un Starptautiskiem grāmatvedības standartiem:

 • Vispārēja grāmatvedība
 • Darba algas aprēķins, dokumenti un atskaites
 • Debitoru un kreditoru vadība
 • Bankas un kases uzskaite
 • Maksājumu sagatavošana un veikšana klienta vārdā
 • Nodokļu grāmatvedība un atskaites
 • Pārmaksātā PVN novirzīšana un atgūšana
 • Grāmatvedības politikas, procedūru un nolikumu izstrāde
 • Gada pārskata sagatavošana
 • Sadarbība ar revidentiem
 • Konsultācijas grāmatvedības jautājumos

“SOS” grāmatvedība

Situācijā, ja negaidīti esi palicis bez grāmatveža vai tavam grāmatvedim vajag palīdzību, lai tiktu galā ar darbu vai problēmu, vai tava uzņēmuma dati ir jāatjauno vai jāpārliek citā grāmatvedības sistēmā, operatīvi piedāvājam mūsu augsti kvalificēto grāmatvežu pakalpojumus.

PVN atgūšana ES

PVN atgūšana citās ES dalībvalstīs nodokļu maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, iesniedzot konkrētās valsts nodokļu institūcijā nepieciešamos dokumentus.

Katrai ES dalībvalstij ir savi specifiski noteikumi un ierobežojumi par izdevumiem par kuriem PVN var tikt atgūts. Tipiskākie izdevumi ir:

 • Viesnīcas un uzturēšanās izdevumi
 • Restorāna maltītes
 • Pasta, telefona un faksa izmaksas
 • Remontdarbi
 • Auto noma
 • Sabiedriskā transporta (taksometrs, vilciens utt) izmantošana;
 • Izstādes un konferences izdevumi
 • Mārketinga izdevumi
 • Degvielas izdevumi
 • Ceļa nodevas

Avansu norēķini un darba komandējumi (Jaunums!)

 • izdevumu attaisnojošu dokumentu glabāšanu digitālā formā
 • savlaicīga avansu un komandējumu dokumentu apstrāde, atskaišu sagatavošana un nosūtīšana klientam
 • attaisnojošo dokumentu atbilstības pārbaude Latvijas likumdošanai, ja tā ir Latvijas kapitālsabiedrība
 • mūsu speciālistu atbalsts un konsultācijas jautājumos par avansu norēķiniem un komandējumiem

Pakalpojumu nodrošinām, veicot uzskaiti savā grāmatvedības sistēmā vai uzskaite tiek vesta klienta grāmatvedības uzskaites sistēmā. Ja uzskaite tiek vesta mūsu grāmatvedības sistēmā, nodrošinām arī datu eksportu uz klienta grāmatvedības uzskaites sistēmu.
Uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums un sniegsim papildus informāciju.

Citi pakalpojumi

 • Klienta nodokļu analīze un nodokļu plānošana
 • Grāmatvedības departamenta funkciju audits
 • Due diligence jeb padziļinātā izpēte par konkrētiem grāmatvedības jautājumiem
 • Konsultācijas grāmatvedības jautājumos

Pieteikties konsultācijai vai nosūtīt ziņu