Finanšu vadība

  • Vadības atskaišu formu izstrāde
  • Vadības atskaišu sagatavošana
  • Finanšu rādītāju analīze
  • Uzņēmumu galveno rādītāju atskaites (KPI)
  • Budžeta izpildes kontrole un analīze, dalība tā sagatavošanā
  • Klienta nodokļu analīze un nodokļu plānošana
  • Debitoru un kreditoru parādu analīze
  • Grāmatvedības departamenta funkciju audits
  • “Due diligence” jeb padziļinātā izpēte par uzņēmumu
  • Regulāras un proaktīvas konsultācijas par uzņēmuma izdevumu optimizācijas un nodokļu jautājumiem

Pieteikties konsultācijai vai nosūtīt ziņu