Datu aizsardzības pakalpojumi

  • Sertificēta personu datu aizsardzības speciālista (profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs) pakalpojumi
  • Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums (audits) un rekomendācijas tiesiskas datu apstrādes nodrošināšana
  • Personas datu apstrādes dokumentācijas izstrāde atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un nepieciešamajam apjomam konkrētajam uzņēmumam
  • Uzņēmuma darbinieku apmācības un instruktāža par personas datu aizsardzību uzņēmumā
  • Datu subjektu pieprasījumu apstrādes pakalpojumi
  • Konsultācijas un pārstāvība attiecībās ar trešajām personām par Personas datu aizsardzības jautājumiem
  • Konsultācijas un pārstāvība personas datu apstrādes jautājumos.

Pieteikties konsultācijai vai nosūtīt ziņu