Kāpēc izvēlēties ārpakalpojumu?

Kā novērtēt grāmatveža darba kvalitāti?

Grāmatveža darba kvalitāti novērtēt ir samērā grūti, jo nepastāv vienotu kritēriju, kas palīdzētu uzņēmumam vai uzņēmējam noteikt vai grāmatvedis ir pietiekami kompetents un zinošs savā jomā. Grāmatveža nekompetenta rīcība un pieļautās kļūdas gadu garumā var radīt nopietnus zaudējumus uzņēmumam.

Potenciāli sliktas kvalitātes pakalpojumu iezīmes :

 • Uzņēmuma parādu struktūra – dati, kas pieejami uzņēmuma vadībai, kurus gatavojis grāmatvedis, nesakrīt ar klienta – piegādātāja datiem.
 • Nodokļu uzskaite – nodokļu apjoms, kas jāmaksā, reģistrētos uzskaites dokumentos nesakrīt ar nodokļu inspekcijas datiem. Tas nozīmē, ka liela iespējamība, ka nodokļi nav, deklarēti pareizi.
 • Jums netiek sniegta regulāri detalizēta un precīza informācija par finanšu situāciju uzņēmumā.
 • Nesaņemat regulāru un precīzu informāciju par paredzamajiem maksājumiem, tai skaitā nodokļu apjomu, kā rezultātā nevarat operatīvi plānot naudas plūsmu.
 • Netiek savlaicīgi ziņots par parādiem, vai atsevišķi parādi tiek noklusēti;
 • Faktiskais naudas atlikums netiek pārbaudīts regulāri un salīdzināts ar grāmatvedības datiem;
 • Netiek pārbaudīti krājumu atlikumi attiecībā (daudzums un nauda) un salīdzināti ar faktisko krājumu atlikumu.
 • Netiek izmantotas likumiskās iespējas nodokļu optimizācijai.

Grāmatvedības pārņemšanas process:

 • Grāmatvedības pārņemšanu nodrošinām nedēļas līdz divu nedēļu laikā.
 • Mēs iepazīstamies ar uzņēmumu, izrunājam visus, ar grāmatvedību saistītos aktuālos jautājumus ar uzņēmuma vadītāju vai īpašnieku.
 • Izstrādājam grāmatvedības politiku. Vienojamies ar uzņēmumu, kādas funkcijas grāmatvedības jomā veiks pats uzņēmums, kādas veiksim mēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu grāmatvedības kārtošanu.
 • Ja uzņēmums līdz šim ir izmantojis ārpakalpojumu grāmatvedības kārtošanā, mēs pārņemam funkcijas no ārpakalpojuma sniedzēja un nodrošinām turpmāku grāmatvedības kārtošanu.

Grāmatvedības uzskaites pārņemšanas etapi:

 • Pārskatam un analizējam sākotnējos datus, ko uzņēmums iesniedz;
 • Sagatavojam vispiemērotāko pakalpojumu paketi un rīcības plānu;
 • Ieceļam atbildīgo grāmatvedi, ņemot vērā darbības jomu;
 • Sagatavojam grāmatvedības politiku, definējot procedūras un piešķirto pilnvaru robežu;
 • Novērtējam situāciju un noformējam prasības;
 • Nepieciešamo dokumentu un ziņu nodošana, pārņemšana;
 • Sagatavojam un iesniedzam klientam par situāciju ar uzņēmuma grāmatvedību, uzņēmuma grāmatvedības stāvokli, konsultācijas;
 • Informējam klientu par turpmākajiem uzdevumiem.

Kādēļ mēs esam labāki par personisko grāmatvedi?

 • Komanda vienmēr ir konkurētspējīgāka nekā viena persona. Komanda kopumā ietver sevī vairāk zināšanu un lielāku pieredzi.
 • Augstāka darba efektivitāte – vienkārša dokumentu nodošana un darba sadale.
 • Vienmēr pieejams pakalpojums – uzņēmums nekad neslimo, tam nav atvaļinājumu vai pēkšņa prombūtne.
 • Mēs esam atbildīgi par mūsu sniegumu saskaņā ar likumdošanu. Mūsu darbība un atbildība ir stingri reglamentēta likumos, kā arī atrunāta savstarpējā sadarbības līgumā un Jums ir labākas garantijas mūsu pakalpojumam.
 • Mēs esam juridiska persona, un mūsu attiecības ir lietišķas un vērstas uz ilglaicīgu sadarbību.
 • Jums nebūs jāiegulda papildus līdzekļi motivācijā. Jums nebūs jāmaksā par grāmatveža kvalifikācijas celšanas apmācībām, jāveido tā motivācijas sistēma vai jāapmaksā virsstundas.

Mūsu atbildība:
Mēs veidojam pakalpojumu komplektu saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām. Tajā ietilpst grāmatvedības pakalpojumi. Papildus, atbilstoši uzņēmuma specifiskajām vajadzībām sniedzam finanšu un juridiskos pakalpojumus.

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu pakalpojumu kvalitāti.