Spēkā līdz 31.12.2017

Summa
Nodokļu grāmatiņa:
Apgādībā esošo personu skaits:
Bruto ienākums:
Darba ņēmēja sociālais nodoklis (10.5%):
Apliekamais ienākums:
Neapliekamais minimums:
Atvieglojumi par apgādājamiem (175.00 EUR / pers.):
Ienākums, no kura aprēķināts algas nodoklis:
Algas nodoklis (23%):
Izmaksājamā summa:
Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%):
Darba devēja izmaksas:

<- Uz galveno lapu