Galvenās izmaiņas nodokļos ar 2016.gada 1.janvāri

Minimālā alga
Minimālās algas palielinājums par 10 EUR. Minimālā alga ar 1.janvāri ir 370 EUR.

Atvieglojums par apgādībā esošu personu
Atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielinājums par 10 EUR. Atvieglojums turpmāk tiek noteikts 175 EUR. Atvieglojumu vairs nepiemēros par darba ņēmēja nestrādājošu laulāto un vecākiem.

Ieviests diferencēts neapliekamais minimums
Strādājošajiem ar algu mazāku par 1000 EUR pienāksies 2016.gadā paaugstināts neapliekamais minimums. Nodokļu starpību strādājošie starp piemēroto neapliekamo minimumu (75 EUR mēnesī) un savai algai noteikto diferencēto gada neapliekamo minimumu, varēs atgūt 2017.gadā, pēc deklarācijas iesniegšanas VID. Gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

2016.gadā maksimālais gada neapliekamais minimums ir 1200 eiro gadā jeb 100 eiro mēnesī. Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu ir 4560 eiro gadā jeb 380 eiro mēnesī. Tikai minimālo gada neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamā ienākuma apmērs ir 12 000 eiro gadā jeb 1000 eiro mēnesī vai vairāk.

Diferencēto neapliekamo minimuma aprēķināšanas kārtību nosaka MK 05.01.2016. noteikumi Nr. 1 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķināšanai”.

Solidaritātes nodoklis
Algām, kas pārsniedz 48 600 EUR, no 2016.gada 1.janvāra piemēros solidaritātes nodokli 34,09% tai daļai, kas pārsniedz 48 600 EUR.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa par bērna interešu izglītību
Ar 2016.gadu attaisnotajos iedzīvotāja ienākuma nodokļa izdevumos varēs iekļaut bērnu interešu izglītību. Iesniedzot VID deklarāciju, nodokļa pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt 2017.gadā.

Ar 2016.gada 1.janvāri palielinātas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes

Vieglie transportlīdzekļi, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 01.01.2005. UVTN likmes, kas bija spēkā 01.01.2015. UVTN likme 01.01.2016.
ar motora tilpumu līdz 2000 cm3 27,03 29
ar motora tilpumu no 2001 līdz 2500 cm3 42,69 46
ar motora tilpumu virs 2500 cm3 56,91 62
Pārējie vieglie transportlīdzekļi 42,69 46
Vieglie elektroautomobiļi 10 (patlaban piemēro kā pārējiem vieglajiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi ir reģistrēti līdz 01.01.2005.)

Ar 2016.gada 1.janvāri palielinātas transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmes

Pilna masa (kg) 2015 2016
Līdz 1500 17,07 36
No 10501 līdz 1800 34,15 72
No 1801 līdz 2100 64,03 138
No 2101 līdz 2600 76,84 165
No 2601 līdz 3500 102,45 219
No 3501 līdz 12000 145,13 156

Auto tehniskā apskate – dārgāka
2016.gadā būs dārgāka auto tehniskā apskate. Cenas par auto tehnisko apskati palielinātas par 3.61 EUR, veicot pamata apskati, un 1.98 EUR atkārtotas apskates gadījumā.

Akcīzes nodokļa pieaugums degvielai
No 2016. gada 1. janvāra tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes degvielai, kas varētu sadārdzināt benzīnu par 0.03 EUR/litrā, savukārt dīzeļdegvielu – par 0.01 EUR/litrā.

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos
Rīgā no 2016. gada samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums ģimenēm ar bērniem, bet palielināsies īpašumiem, kuros neviens nav deklarēts un zemes īpašniekiem, piemērojot tiem 1.5% likmi.

Ar 2016.gada 1.jūliju Namu pārvaldīšanas izdevumi tiks aplikti ar 21% nodokli.

Akcīzes nodokļa pieaugums alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
No 2016. gada marta tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem, bet no 2016. gada janvāra akcīzes nodoklis ir lielāks smēķējamai tabakai un tabakas lapām, kā arī tiek piemērots elektroniskajās cigaretēs izmantojamajiem šķidrumiem.