Dividendes 2019.gadā

Nodokli par dividendēm ir pienākums maksāt izmaksātājam nevis dividenžu īpašniekam, jeb  saņēmējam. Pieņemot lēmumu par dividenžu sadali gada pārskata noslēgšanas laikā, ir jāsaprot, kurš ir dividenžu saņēmējs un kādas dividendes ir plānots izmaksāt – dividendes, kas ir uzkrātas līdz 2018.gadam, vai kas radušās pēc 2018.gada.

Saskaņā ar UIN likuma 4.pantu, izmaksājot dividendes, kas radušās pēc 2018.gada, uzņēmums aprēķina un iemaksā valsts budžetā UIN 20% vai 25%, kas atkarīgs no aprēķina. Ja peļņas sadales brīdī ir samaksāts UIN, fiziskai personai nerodas apliekamais ienākums no dividendēm. Nepastāv iespēja izmaksāt jaunās dividendes, kamēr ir uzkrātas vecās.

Svarīgi aprēķināt un sadalīt dividendes līdz 2019.gada beigām, lai samaksātu 10% IIN par dividendēm, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017. Saskaņā ar IIN likuma 15.panta piekto daļu, sākot ar 01.01.2020 dividendēm, kas ir uzkrātas līdz 2018.gadam, tiks piemērota 20% likme.