Darījumu ar skaidras naudu, ierobežojumi un izmaiņas

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir noteikti ierobežojumi darījumu veikšanai skaidrā naudā. Likuma 30 pants nosaka pienākumu nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskas personas, kuri nav individuālie komersanti, katru mēnesi, līdz 15.datumam deklarēt savstarpēji starp nodokļu maksātājiem iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz EUR 1500. Vienlaicīgi ir noteikts, ka nav atļauts veikt darījumus skaidrā naudā, kuru summa vienā vai vairākās operācijās pārsniedz EUR 7200. Minētie ierobežojumi attiecas arī uz fiziskām personām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, kas veic skaidrās naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros.

Savukārt, darījumos ar fiziskām personām, nodokļu maksātājiem jādeklarē skaidrā naudā veiktos darījumus, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz EUR 3000. Šis nosacījums neattiecas uz skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (izmaksātajiem laimestiem), par kuriem nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz paziņojumu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Šobrīd ir izstrādāti grozījumi Likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kuri paredz skaidras naudas lietošanas ierobežojumus arī fiziskām personām. Paredzēts, ka no 2017.gada janvāra būs ierobežojums veikt darījumus skaidrā naudā arī fiziskām personām. Fiziskām personām būs liegta skaidras naudas lietošana darījumos sākot no EUR 7200.