Avansu norēķini un darba komandējumi (Jaunums!)

Avansu norēķinu un komandējumu uzskaite prasa precizitāti un rūpību, kā arī patērē grāmatveža būtisku darba laika daļu ikdienā. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs atvieglosiet savu grāmatvežu ikdienu. Nodrošinām visu pirmmdokumentu un atskaišu glabāšanu digitālā formā, savlaicīgu dokumentu uzskaiti un atskaišu sagatvošanu, kā arī dokumentu pārbaudi to atbilstību likumdošanai, kā arī klienta iekšējās kārtības noteikumiem. Lai uzzinātu […]

vairāk >>

Darījumu ar skaidras naudu, ierobežojumi un izmaiņas

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir noteikti ierobežojumi darījumu veikšanai skaidrā naudā. Likuma 30 pants nosaka pienākumu nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskas personas, kuri nav individuālie komersanti, katru mēnesi, līdz 15.datumam deklarēt savstarpēji starp nodokļu maksātājiem iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz EUR 1500. Vienlaicīgi ir noteikts, ka nav atļauts veikt darījumus skaidrā […]

vairāk >>

Galvenās izmaiņas nodokļos ar 2016.gada 1.janvāri

Minimālā alga Minimālās algas palielinājums par 10 EUR. Minimālā alga ar 1.janvāri ir 370 EUR. Atvieglojums par apgādībā esošu personu Atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielinājums par 10 EUR. Atvieglojums turpmāk tiek noteikts 175 EUR. Atvieglojumu vairs nepiemēros par darba ņēmēja nestrādājošu laulāto un vecākiem. Ieviests diferencēts neapliekamais minimums Strādājošajiem ar algu mazāku par 1000 […]

vairāk >>

Kāpēc izvēlēties ārpakalpojumu?

Kā novērtēt grāmatveža darba kvalitāti? Grāmatveža darba kvalitāti novērtēt ir samērā grūti, jo nepastāv vienotu kritēriju, kas palīdzētu uzņēmumam vai uzņēmējam noteikt vai grāmatvedis ir pietiekami kompetents un zinošs savā jomā. Grāmatveža nekompetenta rīcība

vairāk >>