Dividendes 2019.gadā

Nodokli par dividendēm ir pienākums maksāt izmaksātājam nevis dividenžu īpašniekam, jeb  saņēmējam. Pieņemot lēmumu par dividenžu sadali gada pārskata noslēgšanas laikā, ir jāsaprot, kurš ir dividenžu saņēmējs un kādas dividendes ir plānots izmaksāt – dividendes, kas ir uzkrātas līdz 2018.gadam, vai kas radušās pēc 2018.gada. Saskaņā ar UIN likuma 4.pantu, izmaksājot dividendes, kas radušās pēc […]

vairāk >>

Saeima atbalsta jaunu Komercnoslēpuma aizsardzības likumu

28.februārī Saeima trešajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto jauno Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un saistītos grozījumus Civilprocesa likumā. Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu komercnoslēpuma aizsardzību, it īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. Likuma projekts izstrādāts, lai atbilstu prasībām, kas noradītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu […]

vairāk >>

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes izmaiņas, kas stājas spekā no 2019.gada 1.janvāra

Sākot ar 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas tiek piemērotas atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru. Izmaiņas skar automašīnas, kas pirmo reizi reģistrētas pēc 2009. gada 1. janvāra. Vecākiem transportlīdzekļiem šī nodokļa aprēķināšanas kārtība nemainās. Jaunā aprēķina skaidrojums, atvieglojumi, atbrīvojumi un infografika […]

vairāk >>

Plāno atcelt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtību divās nozarēs

Valdība izskatīja Finanšu Ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par reversā PVN ieviešanas efektivitātes izvērtējumu un turpmāko piemērošanu. No tā izriet, ka vairākās jomās to turpinās piemērot, jo ir sasniegts mērķis samazināt PVN krāpšanas risku, bet būvizstrādājumu piegādes un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektroniskās aparatūras piegādes nozarē reverso PVN nāksies atcelt ar 2020. gada 1. janvāri. […]

vairāk >>

Avansu norēķini un darba komandējumi (Jaunums!)

Avansu norēķinu un komandējumu uzskaite prasa precizitāti un rūpību, kā arī patērē grāmatveža būtisku darba laika daļu ikdienā. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs atvieglosiet savu grāmatvežu ikdienu. Nodrošinām visu pirmmdokumentu un atskaišu glabāšanu digitālā formā, savlaicīgu dokumentu uzskaiti un atskaišu sagatvošanu, kā arī dokumentu pārbaudi to atbilstību likumdošanai, kā arī klienta iekšējās kārtības noteikumiem. Lai uzzinātu […]

vairāk >>