Dividendes 2019.gadā

Nodokli par dividendēm ir pienākums maksāt izmaksātājam nevis dividenžu īpašniekam, jeb  saņēmējam. Pieņemot lēmumu par dividenžu sadali gada pārskata noslēgšanas laikā, ir jāsaprot, kurš ir dividenžu saņēmējs un kādas dividendes ir plānots izmaksāt – dividendes, kas ir uzkrātas līdz 2018.gadam, vai kas radušās pēc 2018.gada. Saskaņā ar UIN likuma 4.pantu, izmaksājot dividendes, kas radušās pēc […]

vairāk >>

Saeima atbalsta jaunu Komercnoslēpuma aizsardzības likumu

28.februārī Saeima trešajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto jauno Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un saistītos grozījumus Civilprocesa likumā. Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu komercnoslēpuma aizsardzību, it īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. Likuma projekts izstrādāts, lai atbilstu prasībām, kas noradītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu […]

vairāk >>