Avansu norēķini un darba komandējumi (Jaunums!)

Avansu norēķinu un komandējumu uzskaite prasa precizitāti un rūpību, kā arī patērē grāmatveža būtisku darba laika daļu ikdienā. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs atvieglosiet savu grāmatvežu ikdienu. Nodrošinām visu pirmmdokumentu un atskaišu glabāšanu digitālā formā, savlaicīgu dokumentu uzskaiti un atskaišu sagatvošanu, kā arī dokumentu pārbaudi to atbilstību likumdošanai, kā arī klienta iekšējās kārtības noteikumiem.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu zvaniet uz tel. (371) 67451998, mob. (371) 27005975 vai rakstiet uz ruta@ducodot.lv, vai www.ducodot.lv/Pakalpojumi/Grāmatvedība